+90 543 488 78 07

Sosyal Medyada Biz}

BT ve Hizmet Politikamız

Bilgi Güvenliği Politikası 

Amacımız

Başarılı iş hedeflerine ulaşmamızı destekleyen, bilişim teknolojileri kullanımında, bilgi güvenliği ilke ve standartlarının, tüm çalışanlarımız tarafından benimsenerek uygulanması ile fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının korunmasını sağlayarak Türkiye’de ve dünyada ‘Bilgi Güvenliği’ alanında öncü kuruluşlar arasında yer almaktır.

Yaklaşımımız

 • Şirketimizin bilişim kaynaklarının, T.C. yasalarına ve bunlara bağlı yönetmeliklere aykırı faaliyetler için kullanılmasını engellemek,
 • Ürün ve hizmetlerimizle ilgili, stratejik hedef, tasarım, üretim, satış, tedarik kaynakları, müşteri ve çalışanların bilgileri gibi kritik verilerin gizliliğini korumak,
 • Erişim yetkilerini ‘bilmesi gereken prensibi’ne uygun olarak vermek, yetkisiz erişimleri engellemek,
 • Bilgi varlıklanının güvenliği için uygun fiziksel ve elektronik ortamları yaratmak,
 • Bilgi teknolojileri hizmetlerimizin süreklilik güvencesi için gerekli planları ve teknik altyapıyı sağlamak,
 • Bilgi güvenliğine aykırı durumları zamanında tespit edebilmek ve anında müdahale etmek,
 • Tüm çalışanlarımızın ve ekosistemimizdeki iş ortaklarımızın bilgi güvenliği farkındalık düzeylerini yükseltmek için çalışmak,
 • Değişen ve gelişen bilgi güvenliği tehditlerine karşı risk analizleri gerçekleştirerek proaktif önlemler almaktır.

 

Hizmet Yönetimi Politikası

Ülke çapında ve bölgesel olarak,

 • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini, en uygun hizmet çözümleri ile uçtan uca karşılamak,
 • Müşterilerimizin rekabette fark yaratmalarına katkı sağlamak,
 • Proje bazlı işlerde proje yönetimi metodolojisine; sözleşme bazlı hizmetlerde ise servis yönetimi tecrübelerine uygun iş yapış biçimleri ile ilerlemek,
 • Hizmet performansımızı, hem dış (müşteri beklentileri, kontrat şartları vb.), hem de iç (verimlilik, kapasite planlama, kaynak kullanımı vb.) servis seviyeleri / operasyon metrikleri üzerinden, süregelen bir faaliyet olarak izlemek, ölçmek ve iyileştirmek,
 • Süreç odaklı iş yapış biçimlerimize uygun altyapılarla operasyonlarımızı desteklemek,
 • Çalışan ve müşteri memnuniyetini arttırmak,
 • Deneyimli ve sertifikalı hizmet ekibi ve yüksek operasyon yürütme ve yönetme becerisiyle, tüm paydaşların memnuniyetini, güvenini ve gelişimini sağlamak,
 • Kalıcı müşteriler edinmek.

Politikamızla ilgili faaliyet alanlarımız:

 • Yerinde ve sahada destek hizmetleri,
 • Satış sonrası garanti destek hizmetleri
 • Yönetilen hizmetler
 • Proje, kurulum, danışmanlık hizmetleri
 • Dış kaynak kullanım hizmetleri